Pravidla 2018

Rules

Projekt Virtual GP je platforma pro organizaci profesionálních virtuálních závodů s cílem nabídnout skvělou podívanou plnou napínavých soubojů a dechberoucích momentů. Aby vše proběhlo hladce, tak ovšem musí existovat určitá pravidla. Ta nemají sloužit ke svazování rukou účastníkům, naopak mají zajistit férovou a vyrovnanou soutěž pro všechny a zachování ‘fair-play’. Níže uvedená pravidla platí pro šampionát Mercedes-Benz Virtual GP 2018. Vychází se ze základních obecných pravidel. Rovněž se doporučuje přečíst Podmínky užívání a Zásady ochrany osobních údajů.

Základní pravidla 2018

 • Vše probíhá v duchu fair-play a vzájemné slušnosti
 • Oficiální název šampionátu zní “Mercedes-Benz Virtual GP 2018”
 • Způsob registrace a přihlášení do šampionátu je plně v režii organizátorů
 • Organizátoři jsou zároveň i “Ředitelstvím závodu”
 • Závodí se na simulátoru Assetto Corsa
 • Využívají se DLC Dream Pack 1, Dream Pack 2, Dream Pack 3 a Red Pack
 • Šampionát má 12 závodů a koná se od března do října 2018
  • Kalendář je pevně daný a nedá se měnit
  • Vyjma neovlivnitelných situacích, kdy si organizátoři vyhrazují právo termín konání závodu změnit
 • Kalendář je rozdělen na 3 etapy po 4 závodech
  • 1. etapa – Mercedes-AMG GT3 – GT
  • 2. etapa – Mercedes-Benz C9 1989 LM – prototypy
  • 3. etapa – Mercedes F1 Hybrid 2017 (od RaceSimStudio) – monoposty
 • Jezdci musí používat své vlastní Steam účty a závodit pod svými skutečnými jmény
  • To platí i pro online testování na serveru
 • Minimální věková hranice pro účastníky šampionátu činí 18 let
 • Závodníci mají povinnost sledovat speciální interní skupinu na Facebooku k tomuto šampionátu
  • Tato skupina slouží k interní komunikaci
  • Slouží také k podávání podmětů i od samotných jezdců
 • Za účast v závodě obdrží každý jezdec určitou finanční částku
 • Každý jezdec musí před závodem na serveru najet v testování minimálně 5 validních kol
  • Validní kola se počítají podle live timingu který zajišťuje sTracker
  • Jezdci musejí těchto pět kol zajet do pátku 23:59 před daným závodním víkendem
  • Zajeté časy musí být reprezentativní
 • Pokud chce jezdec podat jakoukoliv žádost, musí tak učinit prostřednictvím interní skupiny na FB a minimálně 14 dní před daným závodem
 • Organizátoři si vyhrazují právo pravidla kdykoliv změnit a to bez upozornění

Vztah mezi sponzory a jezdci

 • Každý jezdec je zastupován sponzorem/partnerem v jehož barvách závodí
 • Sponzor platí startovné za účast týmu v sezóně
 • Jezdec musí dodržovat svůj kontrakt a šířit dobré jméno sponzora/partnera a šampionátu
 • Konkrétní podmínky mezi jezdcem a sponzorem jsou soukromou záležitostí
  • Organizátoři pomohou pouze k prvotnímu kontaktu
  • To se týká zejména finančních odměn za výsledky
 • Sponzor má právo změnit svého jezdce
 • V případě, že se jezdec nemůže zúčastnit závodu, je povinen najít za sebe náhradníka
  • Veškeré náhradníkem získané body pak putují na konto hlavního jezdce
  • Náhradník musí splňovat a dodržovat všechna pravidla
  • Jezdec musí oznámit náhradníka organizátorům nejpozději týden před daným závodem
  • Náhradník musí být jezdcem seznámen o všech pravidlech a být v interní FB skupině
 • Sponzor rozhoduje o barvách vozu
 • Na vozech musí být viditelně umístěno jméno jezdce a logo titulního partnera
 • Pokud jezdci chtějí umístit cokoliv jiného na svůj vůz, musí to mít povolené od sponzora
 • Každý závodník může dodat design své přilby, kterou by chtěl během sezóny používat
  • Na jednu sezónu by měl připadat pouze jeden design, a to z organizačních důvodů
  • Design helmy může být změněn za zvláštních okolností (např. významný závod)
  • V případě změny designu musí jezdec zaslat organizátorům nový design nejméně týden před závodem, kdy má být přilba nasazena
  • Přilba by měla být originální, nesmí obsahovat žádná nepovolená loga a nesmí porušovat žádné zákony

Nastavení hry a asistenti

 • Informace o serveru budou oznámeny v interní skupině na Facebooku
 • ERS – povoleno
 • DRS – zakázáno
 • Jezdci mohou využívat aplikace v Assettu Corsa dle libosti
  • Organizátoři nenesou žádnou odpovědnost při případných potížích
  • Aplikace nesmí nijak ovlivňovat fyzikální vlastnosti vozů
  • Pokud je jezdec v herně, je povinnen používat pTracker
 • Nastavení počasí je plně v kompetenci ředitelství závodu
  • Počasí na kvalifikaci je dáno nejpozději před začátkem tréninku
  • Počasí na závod je dáno nejpozději před začátkem závodu
 • Nastavení času startu závodu ve hře je vždy v rozmezí 09:00 až 18:00
 • Nastavení přítlaku na trati je za normálních podmínek 100%
 • Jsou nastaveny zcela manuální starty
 • Všechny pomocné systémy a asistenti jsou zakázány
  • Vyjma automatické spojky, ta je povolena
  • Nebo vestavěných systémů jako kontrola trakce či ABS u vozů GT
 • Opotřebení pneumatik je 1x (reálné opotřebení)
 • Spotřeba paliva je 1x (reálná spotřeba)
  • 1.5x pro prototypy
 • Poškození vozu je nastaveno na 50%
 • Zahřívací dečky pro pneumatiky jsou povoleny
 • Jezdec si může vybrat k řízení libovolnou kameru
 • Základní nastavení volantu v systému a i ve hře jsou plně na jezdci
 • Případné úpravy hry nebo fyziky budou oznámeny vždy v dostatečném předstihu
 • Během kvalifikace i závodu musejí být jezdci připojeni na Discordu Virtual GP
  • Jezdci si musí sami ověřit, že komunikace funguje správně
  • Za nedbalost při dodržení tohoto pravidla platí velké postihy
 • Šampionát využívá k přenosům grafickou úpravu počasí Natural Graphics Mod 3.8
  • Pro noční závody bude k dispozici ke stažení balíček s TTL verzí nočního počasí a s filtrem TTL Night
  • Veškerá testování tratí a viditelnosti je testováno na tomto nastavení

Pravidla na trati

 • Za limit trati se považuje bílá čára lemující trať
  • Obrubník není považován za rozšíření limitu trati
 • Vozy musí mít neustále alespoň dvě kola v rámci limitů trati
 • Překračování limitů trati hlídá
  • V tréninku a kvalifikaci přímo Assetto Corsa
  • V závodě pak ruční kontrola ze záznamu
  • V případě překročení limitů trati musí jezdec co nejdříve na bezpečném místě zpomalit
 • Je povinností dodržovat čáru na výjezdu z boxů
 • Ředitelství závodu má právo na drobné úpravy pravidel pro zajištění větší bezpečnosti na trati
 • Nastavení vozu je zcela na jezdci, pravidla Parc Fermé neplatí
 • Tankování je během závodu povoleno
  • Výjimku tvoří vozy specifikace F1, kde je tankování zakázáno
 • Výměna pneumatik je povolena
 • Volba pneumatik je zcela na jezdci, včetně volného výběru směsí během závodu
  • Ředitelství závodu si však vyhrazuje právo omezit povolené směsi
  • U vozů specifikace F1 je nutné využít dvě různé směsi
 • V tréninku je možné vůz odstavit a použít “Back to pits”, ale jezdec musí dbát na bezpečnost a nesmí ohrozit ostatní závodníky
  • Nedbalost bude přísně trestána
 • V kvalifikaci je zakázáno využít “Back to pits”, jezdec musí zajet do pitlane sám
  • Výjimku tvoří pouze nepojízdný vůz, například z důvodu kolize, jezdec pak už ale nesmí znovu vyjet na trať
  • Pokud jezdec zapomene a skočí do boxů přes tuto funkci, nesmí už znovu vyjet na trať
  • Závodníci musí zastavit přímo na svém boxovém stání před garáží
  • Nedbalost bude přísně trestána

Průběh závodního dne

 • Závody Mercedes-Benz Virtual GP 2018 se jezdí v sobotu odpoledne
 • Trénink – 12:10 – 60 minut
 • Kvalifikace – 13:10 – 20 minut
 • Studio – 25 minut
  • Zkušební starty hned po kvalifikaci jsou zakázané
  • Jezdci se musí ihned po skončení kvalifikace dostavit na rozhovory
 • Závod – start ve 14:00
  • Délka závodů u formulí činí 50% délky závodu Formule 1 (cca 45 minut)
  • Délka závodů u vozů GT činí 42 minut  +1 kolo
  • Délka závodů u prototypů činí 45 minut  +1 kolo (včetně zahřívacího kola)
  • Doba čekání před závodem je nastavena na 300 sekund (5 minut)
  • Z důvodu postupného připojování a nastavování zastávek v boxech bude nejméně 1x restart před startem závodu
  • Jezdci budou připraveni u svých PC nejpozději 5 minut před startem
 • Případné jednorázové změny budou vždy oznámeny včas předem

Pravidla závodu

 • Na startovní rošt se seřadí jezdci podle výsledků v kvalifikaci
  • Případné změny (např. penalizace) nastavuje ředitelství závodu
  • Prvních 12 míst na roštu připadá jezdcům
  • Místa 13 až 15 jsou rezervovaná pro Safety Car a operátory kamer
 • Pro vozy GT a monoposty platí pevné starty
 • Prototypy budou odstartovány letmým startem
  • První kolo závodu zde slouží jako zahřívací kolo
  • Jezdci nesmí překročit rychlost 160 km/h
  • V závěrečné fázi po udělení pokyn pak maximální rychlost činí 90 km/h
  • Při nájezdu na startovní rovinku musí být 2 vozy v každé řadě a ve formaci bok po boku
  • V případě porušení formace
   • Pokud jezdec je donucen výrazně zpomalit či udělá velkou chybu, zařadí se na konec startovního roštu
   • Kromě výše uvedené výjimky není dovoleno za žádných okolností předjíždět
   • Pokud vznikne větší rozestup a stále platí limit 160 km/h, jezdci smějí jet přes limit a dotáhnout se
   • Pokud vznikne větší rozestup a už platí limit 90 km/h, jezdci nesmí zrychlit nad limit
   • Ředitelství závodu může start odložit o další kolo
  • Závod oficiálně odstartuje hlasovým pokynem ředitelství závodu
   • Ulitý start či porušení pravidel se trestá průjezdem boxovou uličkou nebo +20 vteřinami k výslednému času
 • Případné technické problémy (hardware i software) jsou považovány za vyšší moc a není povinností pro organizátory závod opakovat
  • Organizátoři však mají právo problémy řešit podle konkrétní situace
 • Jezdci jsou povinni alespoň 1x zastavit v boxech
  • Neplatí pro GT část sezóny
  • Je povinné opravdu zastavit u svých mechaniků
  • Zastávku lze provést během žluté fáze
  • K zastávce u mechaniků může dojít jen v průběhu závodu vyjma poslední extra kolo
 • Ředitelství závodu může udělovat tresty během závodu nebo až po něm, jezdci pak tato rozhodnutí musí respektovat
 • V případě kolize má ředitelství závodu právo vyhlásit Žlutou fázi, tzv. ‘FCY’
  • Tento záměr nejprve oznámí skrze hlasovou komunikaci jezdcům
  • Jezdci následně musí zpomalit a držet své aktuální pozice
  • Startovní pole vede jezdec na prvním místě, ten nesmí překročit rychlostí kolem 120 km/h
  • Zbytek startovního pole se klidně sjede dohromady
  • Ředitelství závodu může danou rychlost dle potřeby upravit
  • Jezdci budou o chystaném restartu včas informování
  • Tempo pak určuje vedoucí jezdec až dokud nedá ředitelství závodu oficiální pokyn k restartu
  • Ihned po restartovacím pokynu je povoleno závodit
 • Po skončení závodu jezdci zůstávají na serveru, minimálně dokud všichni nedojedou do cíle
 • Ihned po dojetí všech jezdců do cíle se musí první tři jezdci v pořadí dostavit na pódium k ocenění a k rozhovorům
 • Jezdci musí případné protesty podat ředitelství závodu nejpozději 24 hodin po skončení závodu
  • Ředitelství závodu má povinnost se protestem zabývat
  • O výsledku bude písemně informovat v interní skupině Virtual GP na Facebooku
 • O vinících kolizí bude rozhodovat nezávislý panel komisařů

Bodování

 • Body udělované za závod: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1
 • Jeden bonusový bod se uděluje za nejrychlejší kolo závodu
 • Za pole position ani nic jiného se body neudělují
 • Body se udělují i v případě, že jezdec závod nedokončil
  • Není stanoven žádný minimální počet kol ani ujetá délka závodu

Penalizace

 • Tresty dostupné pro ředitelství závodu
  • Varování
  • Průjezd boxovou uličkou
  • +5 vteřin v cíli závodu
  • +20 vteřin v cíli závodu
  • +40 vteřin v cíli závodu
  • +3 místa na startovním roštu
  • +5 míst na startovním roštu
  • +10 míst na startovním roštu
  • Napomenutí
  • Diskvalifikace
  • Odečtení bodů
 • Při ulitém startu dostává jezdec automatický trest průjezdu boxovou uličkou
 • Při druhém varování jezdec dostává trest průjezdu boxovou uličkou
 • Při třetím napomenutí může být jezdec ze závodu diskvalifikován
 • Po diskvalifikaci může být jezdec i vyloučen ze šampionátu, záleží pak na konkrétní situaci