Pravidla

Rules

Projekt Virtual GP se věnuje organizování kvalitních profesionálních závodů s cílem nabídnout skvělou podívanou plnou napínavých soubojů a dechberoucích momentů. Musí však existovat určitá pravidla, aby vše mohlo probíhat hladce a bez problémů. Tato pravidla ale nemají sloužit ke svazování rukou účastníků, ale především , zachování “fair-play” a přispět tak ke skvělým závodům. Níže uvedená pravidla jsou obecná a z nich vychází všechny závody pořádané pod hlavičkou Virtual GP. Pro konkrétní závody a šampionáty pak může existovat také upřesňující sada pravidel. Rovněž doporučujeme přečíst Podmínky užívání a Zásady ochrany osobních údajů.

Základní pravidla

 • Vše probíhá v duchu fair-play
 • Očekává se dodržování vzájemné slušnosti
 • Jezdci nesmí svým chováním nijak poškozovat značku Virtual GP či sponzory/partnery závodu
  • Kritice se nebráníme, ale pouze v konstruktivní a slušné formě
 • Organizátoři jsou zároveň i “Ředitelstvím závodu”
 • Závodníci jsou povinni sledovat informace o svých závodech přes předem oznámené kanály
 • Organizátoři se zavazují, že jakékoliv změny neprodleně zveřejní
 • Pokud chce jezdec podat jakoukoliv žádost směrem k organizátorům, musí tak učinit nejdéle:
  • 7 dní před závodem v případě jednotlivých závodů
  • 14 dní před závodem v případě dlouhodobých šampionátů
 • V případě, že je povinný komunikační software, závodníci musí být připojeni po celou dobu konání tj. ve všech “session”
  • Detaily o komunikaci či připojení budou upřesněny před závodem
  • Komunikace se testuje těsně před začátkem první “session” (nejčastěji tréninku)
  • Jezdci jsou povinni si sami zajistit funkčnost této komunikace
  • Během jakéhokoliv tréninku, kvalifikace či závodu musí mít jezdci vypnutý nebo alespoň ztlumený mikrofon, komunikovat může pouze ředitelství závodu
 • Jednotlivé závody/šampionáty mohou mít dodatečná pravidla, ty pak mají větší váhu
 • Neznalost pravidel neomlouvá
 • Organizátoři si vyhrazují právo tato obecná pravidla kdykoliv změnit a to bez upozornění

Registrace do závodů

 • Způsob registrace a přihlášení do závodů/šampionátů je plně v režii organizátorů
 • Závodníci mají povinnost pečlivě číst veškeré informace uvedené u každého závodu
 • Je povinností každého jezdce mít v době registrace do závodu již kompletní profil
  • Bez závodního avataru a celého jména bude registrace považována za neplatnou
  • K dispozici je návod Jak si nastavit profil?
 • Registrace do každého závodu je časově omezena, konkrétní datum a čas bude vždy uveden
 • Ze závodu se závodník může odhlásit nejpozději do ukončení registrace
  • Pokud již bylo zaplaceno startovné, organizátoři zajistí odeslání peněz zpět do 14 dnů od odhlášení
 • V případě, že se jezdec nemůže závodu zúčastnit a již není možnost se odhlásit, musí:
  • Neprodleně kontaktovat organizátory
  • Najít za sebe náhradního jezdce, kterého musí oznámit organizátorům co nejdříve
 • Pokud jezdec za sebe náhradu nenajde a do závodu nenastoupí, může čelit penalizaci
  • V případě, že zaplatil startovné, mu peníze nebudou vráceny
 • Náhradník musí být registrovaný na webu Virtual GP a splňovat všechny náležitosti
  • Pokud je vyžadováno startovné, na náhradníka přechází startovné zaplacené původním účastníkem
 • Pokud nastanou jakékoli větší změny ohledně závodu:
  • Registrovaní účastníci se mohou odhlásit i po skončení registrace a to bez jakékoli penalizace
  • Rovněž bude zajištěno i vrácení peněz, ty budou odeslány do 14 dnů od obdržení informace o odhlášení
  • Je plně v režii organizátorů rozhodnout, zda změny jsou dostatečně velké aby odhlášení mohlo být uznáno

Nastavení hry

 • Základní informace o nastavení hry pro každý závod budou uvedeny u registračního formuláře
  • U šampionátu bude navíc vždy k dispozici i interní stránka pro všechny účastníky
 • V případě, že použitá hra podporuje použití aplikací/pluginů, jezdci je mohou využívat pokud není stanoveno jinak
  • Aplikace nesmí nijak ovlivňovat fyzikální vlastnosti vozů či nastavení hry
  • Organizátoři nenesou žádnou odpovědnost při případných potížích způsobených danou aplikací
 • Konkrétní nastavení hry a vozů (Parc Fermé) bude vždy oznámeno u konkrétního závodu
  • Pokud budou tyto informace relevantní
 • U online závodů je nastavení volantu a ovládání ve hře plně v režii jezdce
 • U offline závodů (např. na konkrétním místě, ve studiu) záleží na konkrétních podmínkách
  • Tato informace bude uvedena u registračního formuláře

Pravidla závodu

 • Konkrétní pravidla závodu se budou vždy odvíjet od typu závodu a použité hry
  • Detaily budou upřesněny v registračním formuláři či na interní stránce s informacemi
  • Uvedeny budou vždy pouze relevantní informace
  • Bodování závodu/šampionátu bude vždy uvedeno u informací o závodu
  • Pravidla ohledně pneumatik budou vždy upřesněna před konkrétním závodem
 • Případné technické problémy, hardware i software, jsou považovány za vyšší moc
  • Organizátoři nemají povinnost závod opakovat
  • V případě online závodů pak tyto problémy nemohou ani řešit
  • Organizátoři si však vyhrazují právo na individuální posouzení situace
  • Dále mají organizátoři možnost navrhnout jezdci nějaké alternativní řešení v rámci možností, přednostní právo na takové řešení bude určeno dle pořadí (šampionátu či kvalifikace)
 • Jezdci jsou povinni být připojeni na server včas a být připraveni spolupracovat na pokyn organizátorů
 • Po závodě se závodníci nesmějí ze serveru odpojovat, dokud všichni účastníci nedojedou závod
  • Případně musí zůstat dokud nedají pokyn organizátoři
 • Ředitelství závodu může udělovat tresty během závodu nebo až po něm, jezdci pak tato rozhodnutí musí respektovat
 • Případné protesty musí jezdci podat organizátorům nejpozději 24 hodin po skončení závodu
  • Organizátoři mají povinnost se protestem zabývat
  • O výsledku budou písemně informovat na interní stránce nebo případně e-mailovou komunikací

Pravidla na trati

 • Závodníci budou dodržovat fair-play a vzájemnou slušnost
 • Jezdci si musí na trati počínat bezpečně a ohleduplně
 • Vozy musí mít neustále alespoň dvě kola na trati
  • Pokud není stanoveno jinak
 • Za limit trati se považuje bílá čára lemující trať
  • Obrubník není považován za rozšíření limitu trati
 • Překračování limitů trati hlídá buď hra nebo ředitelství závodu
 • Je povinností dodržet čáru na výjezdu z boxů
  • Pokud není stanoveno jinak
 • Organizátoři si vyhrazují právo na drobné úpravy či upřesnění pro zajištění větší bezpečnosti na trati
  • Včetně zavedení výjimek

Penalizace

 • Tresty dostupné pro ředitelství závodu
  • Varování
  • Průjezd boxovou uličkou
  • +5 vteřin v cíli závodu
  • +20 vteřin v cíli závodu
  • +40 vteřin v cíli závodu
  • +3 místa na startovním roštu
  • +5 míst na startovním roštu
  • +10 míst na startovním roštu
  • Napomenutí
  • Diskvalifikace
  • Odečtení bodů
 • Při ulitém startu dostává jezdec trest průjezdu boxovou uličkou
  • Pokud lze tento trest použít
 • Při druhém varování jezdec dostává trest průjezdu boxovou uličkou
  • Pokud lze tento trest použít
 • Při třetím napomenutí může být jezdec ze závodu diskvalifikován
 • Pokud je jezdec diskvalifikován ze závodu, který je součástí šampionátu, může pak jezdec čelit vyloučení ze šampionátu
 • V případě závodu v úplně nové závodní sérii mohou být penalizace upraveny