Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy aktualizováno 8.8.2017

TRIPSI Studio s.r.o. („my“, „nás“, „naše“) provozuje stránku http://www.virtualgp.cz (dále jako „Stránka“) a jsme zavázáni k ochraně soukromí a bezpečnosti osobních informací uživatelů a návštěvníků této Stránky. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jako „Zásady“) slouží k informování vás ohledně našich zásad týkajících se našeho sběru, používání a poskytování Osobních údajů, které od uživatelů a návštěvníků Stránky získáváme. Naše zásady jsou implementovány v souladu se zákony České republiky.

Upozornění a Sběr

Během užívání naší Stránky vás můžeme požádat o poskytnutí určitých informací, které nám pomohou kontaktovat a identifikovat vás. „Osobní údaje“ jsou jakékoliv informace, které vás identifikují jako konkrétního jedince.

Osobní údaje mohou obsahovat:

 • Uživatelské jméno
 • Celé jméno
 • E-mailovou adresu
 • Profilovou fotku (pod názvem Závodní Avatar)

Osobní údaje nicméně nezahrnují název vaší společnosti, její adresu, nebo telefonní číslo jakožto zaměstnance nějaké organizace. TRIPSI Studio s.r.o. sbírá Osobní údaje spravedlivými a zákonnými prostředky. Poskytování osobních informací je dobrovolné.

TRIPSI Studio s.r.o. sbírá osobní údaje pro následující účely:

 • Pro nastavení a udržení zodpovědných komerčních vztahů se zákazníky a k poskytnutí probíhajících služeb
 • Pro vývoj a zlepšení obchodních služeb
 • Pro uspokojení zákonných a regulačních požadavků
 • Pro odpovědi na vaše žádosti v případě, kdy nás kontaktujete se žádostí o stažení nebo demo
 • Pro umožnění vaší registrace na různé akce
 • Pro sběr vašich názorů a feedbacku skrze dotazníky
 • Pro doporučování nových produktů a služeb, které by vás mohly zajímat (pokud se nerozhodnete nedostávat žádné pozvání, či přímé e-maily od nás, přičemž své rozhodnutí nám můžete sdělit skrze sekci „Kontaktujte nás“)
 • Pro statistické analýzy
 • Pro e-mailové newslettery
 • Další způsoby použití, které jsou dovoleny nebo požadovány aplikovatelným právem

Souhlasíte s tím, že vaše celé jméno a profilová fotografie může být použita ve vysílání našich akcí ve kterých se účastníte, nebo mohou být ukázány na naší Stránce v souhrnech, rozhovorech nebo jiném obsahu.

Pokud to nebude požadováno, či povoleno právem, nebudeme užívat a šířit vaše osobní údaje pro jiné účely, než které jsou stanoveny v těchto Zásadách.

V určitých případech můžeš naše Stránka sbírat informace od jedinců mladších 13 let. V souladu s právem tak nebudeme činit bez předchozího informování rodičů a jejich ověřitelného osuhlasu.

 • Děti mladší 13 let nemají povoleno registrovat se
 • Jediné detaily, které mohou být sbírány, jsou soubory cookies a informace vložené při přidávání komentáře na naší Stránce
 • V případě zájmu rodičů můžeme zkontrolovat osobní údaje jejich dítěte a můžou nás požádat o smazání
 • Žádná anonymně posbíraná data neposíláme žádným třetím stranám
 • Pro další informace ohledně našich zásad ochrany soukromí nás můžete kontaktovat

Nákupy

Pokud si přejete zakoupit nějaký produkt nebo službu dostupnou skrze naši Stránku (dále „Nákup“), můžete být požádání o dodání určitých informací vztahujících se k vašemu Nákupu včetně čísla vaší platební karty, jejího expiračního data, vaši fakturační adresu a další informace ohledně dodání.

Při Nákupu garantujete, že máte právo používat platební kartu nebo jiné platební metody v souvislosti s vaším Nákupem, a že informace, které při platbě poskytnete nám nebo platebnímu systému od třetí strany jsou pravdivé, správné a kompletní.

Naše Stránka může využívat služeb třetích stran za účelem zprostředkování platby a dokončení Nákupu – v našem případě služeb PayPal. Poskytnutím svých informací nám udělujete právo poskytnout tyto informace těmto třetím stranám v souladu s našimi Zásadami ochrany soukromí a osobních údajů. Na naši vlastní Stránce neukládáme žádné detaily vašich plateb.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv odmítnout nebo zrušit vaší objednávku například z důvodu dostupnosti produktu nebo služby, chyby v popisu nebo ceně produktu nebo služby, chybě ve vaší objednávce a dalších.

Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit vaši objednávku, pokud je podvodná, nebo existuje podezření, že je transakce neautorizovaná nebo ilegální.

V případě, že se svým Nákupem nejste spokojeni, neváhejte se nám ozvat.

Terminace a vrácení peněz

Můžeme zrušit nebo suspendovat přístup na naši Stránku bez jakéhokoliv předchozího upozornění nebo ručení, z jakéhokoliv důvodu, včetně případného porušení Podmínek z vaší strany. V případě zrušení vaše právo na používání této Stránky okamžitě končí.

V případě zrušení přístupu tyto Podmínky zůstávají nadále platné, včetně ustanovení týkajících se vlastnictví, záruk, odškodnění či vyloučení odpovědnosti.

Jelikož my poskytujeme službu, můžete váš Nákup zrušit pouze dokud je daná služba dostupná k nákupu. Poté již nemáte nárok na vrácení peněz. Jedinou výjimkou je případ, kdy jsou organizátoři donucení ke změně nebo zrušení akce. V tomto případě může každý registrovaný účastník zrušit svůj Nákup a má nárok na vrácení peněz.

Jestliže je váš požadavek na vrácení peněz schválen, zahájíme vrácení na vaši platební kartu (nebo původní metodou platby). Peníze obdržíte nazpátek v rámci několika dní, přesná doba však závisí na procedurách vydavatele vaší karty. Platba bude poslána do čtrnácti dní po zrušení Nákupu.

Pokud si přejete zrušit svůj účet, můžete jednoduše přestat Službu užívat, nebo nás můžete kontaktovat, abychom vám účet zrušili.

Předplatné

Některé části našich služeb na této Stránce mohou být zpoplatněny na základě předplatného (dále jako „Předplatné“). Budete povinni platit dopředu v pravidelných intervalech. K této možnosti se nevztahuje žádná povinnost a své předplatné můžete kdykoliv zrušit, nicméně vám nebudeme schopni vrátit žádné peníze a okamžitě ztratíte přístup ke službám spadajícím pod toto předplatné.

Přístupová data

Sbíráme informace, které váš prohlížeč posílá kdykoliv navštívíte naši Stránku (dále jako „Přístupová data“). Tato Přístupová data mohou zahrnovat informace, jako je adresa Internetového protokolu (IP) vašeho počítače, typ prohlížeče, verze prohlížeče, konkrétní části naší Stránky, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na jednotlivých stránkách a další statistiky.

Cookies

Naše Zásady nakládání se soubory Cookies vysvětlují, co soubory cookies jsou, jak je užíváme, jak je mohou používat třetí strany, se kterými spolupracujeme, vaše možnosti s nakládáním se soubory cookies a další informace.

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, která mohou obsahovat anonymní unikátní identifikátor. Cookies jsou posílány z webové stránky vašemu prohlížeči a jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače. Jako mnoho stránek, i my používáme cookies ke sběru informací. Můžete váš prohlížeč nastavit tak, aby odmítal nebo zakázal všechny soubory cookies, nebo aby vám zobrazil, kdy je vám takový soubor posílán. Nicméně, pokud nepřijmete soubor cookies, může se stát, že nebudete moci používat některé součásti naší Stránky. Užíváním naší Stránky přijímáte použití souborů cookies.

Cookies mohou být „trvalé“ nebo „dočasné“. Trvalé soubory cookies zůstávají uloženy na všem počítači nebo mobilním zařízení i poté, co zavřete prohlížeč, zatímco dočasné cookies se smažou hned, jak prohlížeč zavřete.

Jak Virtual GP používá soubory cookies

Když navštívíte naší Stránky, můžeme umístit několik souborů cookies do vašeho prohlížeče. Tyto soubory používáme k následujícím účelům:

 • K povolení určitých funkcí Služby.

Naše Stránka využívá dočasné i trvalé soubory cookies a používáme různé typy souborů k zajištění funkčnosti Stránky:

 • Základní cookies. Můžeme užívat základních cookies pro autentizaci uživatelů a zabránění podvodnému používání uživatelských účtů.

Volba a souhlas

Před obdržením každé vaší volby ohledně sběru, užívání a sdělování osobních udajů TRIPSI Studio s.r.o. popíše dostupné možnosti a poté od vás obdrží souhlas implicitní nebo výslovný. To se nevztahuje na jisté situace jinak povolené zákonem. Kde je to rozumné předpokládat, můžeme spoléhat na víš implikovaný souhlas. Jinak spoléháme na výslovný souhlas obdržený přímo od vás pro sběr a používání vašich osobních údajů. Například budeme sbírat vaše osobní údaje, pokud se přihlásíte k odběru newsletteru na Stránce.

Váš souhlas můžete stáhnout nebo upravit kdykoliv skrze kontaktování TRIPSI Studio s.r.o. na e-mailové adrese info@tripsi.cz.

Užívání a skladování

TRIPSI Studio s.r.o. omezuje užívání osobních údajů pro účely vymezené v těchto Zásadách a pro které návštěvník nebo uživatel poskytl implicitní nebo výslovný souhlas. Osobní údaje skladujeme tak dlouho, jak je potřeba pro určené účely, kromě souhlasu jedince nebo dle požadavků práva.

Osobní údaje nám poskytnuté jsou primárně skladování na mezinárodních serverech.

TRIPSI Studio s.r.o. vymaže osobní údaje, které již nejsou dále zapotřebí.

Šíření ke třetím stranám

TRIPSI Studio s.r.o. nešíří osobní údaje k žádným třetím stranám nebo poskytovatelům služeb.

Přístup

TRIPSI Studio s.r.o. poskytuje jedincům přístup k jejich osobním údajům pro kontrolu nebo aktualizace. Pokud si přejete přístup ke svým osobním údajům pro kontrolu přesnosti nebo aktualizaci pro zajištění jejich kompletnosti, můžete nás kontaktovat na info@tripsi.cz. Odpověď vám poskytneme do třiceti dnů po obdržení žádosti. Pokud jsme v určitých podmínkách neschopni zcela oddělit vaše osobní údaje od údajů ostatních jedinců, nebudeme vám moci údaje zpřístupnit.

Rádi bychom vyjasnili, že nemáme přístup k heslům od uživatelských účtů.

Kvalita

TRIPSI Studio s.r.o. se snaží udržovat přesný a kompletní záznam vašich osobních údajů pro účely vymezené těmito Zásadami. Pokud věříte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné, můžete nás kontaktovat pro zpřístupnění vašich osobních údajů a podniknout kroky k ověření, aktualizaci a opravám daných údajů.

Zabezpečení soukromí

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité, ale pamatujte si, že žádná metoda přenosu dat přes internet, nebo způsob elektronického skladování, není 100% bezpečný. Ačkoliv se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k zabezpečení vašich osobních údajů, nemůžeme garantovat jejich absolutní bezpečí. TRIPSI Studio s.r.o. chrání osobní údaje proti neautorizovanému přístupu v souladu s používanými zásadami a procedurami. Údaje jsou chráněny bezpečnostními prostředky adekvátními k citlivosti údajů.

Monitorování a Donucování

TRIPSI Studio s.r.o. monitoruje dodržování svých Zásad a procedur. Uživatelé mohou zaslat stížnosti na ochranu jejich soukromí společnosti TRIPSI Studio s.r.o. prostřednictvím e-mailu info@tripsi.cz. Každá stížnost týkající se soukromí bude přijata, zdokumentována a vyšetřena. Výsledky šetření budou poskytnuti stěžovatel. Pokud je stížnost opodstatněná, bude záležitost napravena odpovídajícími prostředky.

Změny těchto Zásada ochrany osobních údajů

Tyto zásady jsou účinné od 8.8.2017 a zůstanou v platnosti kromě budoucích změn v jejich ustanoveních, které nabydou účinnosti ihned po zveřejnění na této stránce.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv aktualizovat nebo měnit naše Zásady, proto doporučujeme pravidelnou kontrolu těchto Zásad. Pokud bude Stránku nadále používat po těchto úpravách, souhlasíte s nimi a jste vázáni takto pozměněnými Zásadami.

Pokud budeme měnit některé podstatní části Zásad, budeme vás kontaktovat buď skrze e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, nebo včasným oznámením na naší Stránce.

Jaké jsou vaše možnosti ohledně užívání souborů Cookies

Pokud byste rádi smazali cookies nebo nastavili svůj prohlížeč, aby cookies mazal, či odmítal, prosím navštivte stránky s podporou vašich prohlížečů.

Pokud se rozhodnete cookies smazat nebo odmítat jejich přijímání, je možné, že některé funkce naší Stránky pro vás budou nedostupné, nebudete moci řádě zobrazit některé stránky a nebudete moci ukládat vaše preference.

PayPal

Pokud se rozhodnete využít PayPal pro zaplacení vaší objednávky, poskytnete údaje vaší platební karty přímo společnosti PayPal. Na tyto případy se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal a naleznout je můžete na jejich webových stránkách.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaký další dotazy ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte nás na:

TRIPSI Studio s.r.o.
Husinecká 903/10
130 00 Praha
Česká republika
info@tripsi.cz