Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy aktualizováno 28.5.2018

TRIPSI studio s.r.o. („my“, „nás“, „naše“) provozuje stránku https://www.virtualgp.cz a jsme zavázáni k ochraně soukromí a bezpečnosti osobních informací uživatelů a návštěvníků tohoto webu. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jako „Zásady“) slouží k informování vás ohledně našich zásad týkajících se našeho sběru, používání a poskytování Osobních údajů, které od uživatelů a návštěvníků získáváme. Naše zásady jsou implementovány v souladu se zákony České republiky.

Které osobní údaje sbíráme a proč

Během užívání našeho webu vás můžeme požádat o poskytnutí určitých informací, které nám pomohou kontaktovat a identifikovat vás. „Osobní údaje“ jsou jakékoliv informace, které vás identifikují jako konkrétního jedince. Následující informace jsou ukládány, jen pokud si na našem webu založíte svůj účet, což je zcela dobrovolné a data mohou obsahovat:

 • Uživatelské jméno
 • Celé jméno
 • E-mailovou adresu
 • Profilovou fotku (pod názvem Závodní Avatar)
 • Steam GUID
 • Datum a čas registrace
 • Datum a čas bookingu
 • Datum a čas uložení predikce
 • Preferovaný jazyk

Osobní údaje nicméně nezahrnují název vaší společnosti, její adresu, nebo telefonní číslo jakožto zaměstnance nějaké organizace. TRIPSI studio s.r.o. sbírá Osobní údaje spravedlivými a zákonnými prostředky.

TRIPSI studio s.r.o. sbírá osobní údaje pro následující účely:

 • Pro umožnění vaší registrace na naše akce a do našich soutěží
 • Pro sběr vašich názorů a hodnocení skrze dotazníky či komentáře
 • Pro e-mailové notifikace k akcím, do kterých se zaregistrujete
 • Pro anonymní statistické analýzy
 • Pro nastavení a udržení zodpovědných komerčních vztahů se zákazníky a k poskytnutí služeb
 • Pro placení za služby
 • Pro vývoj a zlepšení obchodních služeb
 • Pro uspokojení zákonných a regulačních požadavků
 • Pro odpovědi na vaše žádosti v případě, kdy nás kontaktujete v souvislosti s konkrétní službou
 • Další způsoby použití, které jsou dovoleny nebo požadovány aplikovatelným právem

Souhlasíte s tím, že vaše celé jméno a profilová fotografie může být použita ve vysílání našich akcí, ale pouze v těch, kterých se účastníte, nebo mohou být ukázány na našem webu v souhrnech, rozhovorech nebo jiném obsahu, který opět souvisí jen s akcemi, kterých se účastníte. Pokud k tomu tedy nebude důvod, tak vaše údaje zůstanou v bezpečí a nebudou přístupné veřejnosti. Pokud to nebude požadováno, či povoleno právem, nebudeme užívat a šířit vaše osobní údaje pro jiné účely, než které jsou stanoveny v těchto Zásadách.

Pokud nahráváte na náš web obrázek, měli byste se ujistit, že neobsahuje metadata EXIF GPS. Návštěvníci by totiž mohli stáhnout jakoukoli zobrazenou fotografii a získat z ní lokační data.

Pro některé akce potřebujeme znát vaše číslo Steam GUID, které slouží k rezervaci místa na serveru. Vaše GUID nebude v žádném případě nikde zveřejněno.

Můžeme sbírat a skladovat informace, které pošlete při bookování. To je třeba, abychom mohli úspěšně dokončit a potvrdit vaši rezervaci u dané akce a mít přehled o počtu účastníků.

V určitých případech můžeš naše Stránka sbírat informace od jedinců mladších 13 let. V souladu s právem tak nebudeme činit bez předchozího informování rodičů a jejich ověřitelného osuhlasu.

 • Děti mladší 13 let nemají povoleno registrovat se
 • Jediné detaily, které mohou být sbírány, jsou soubory cookies a informace vložené při přidávání komentáře na naší Stránce
 • V případě zájmu rodičů můžeme zkontrolovat osobní údaje jejich dítěte a můžou nás požádat o smazání
 • Žádná anonymně posbíraná data neposíláme žádným třetím stranám
 • Pro další informace ohledně našich zásad ochrany soukromí nás můžete kontaktovat

Komentáře

Pokud návštěvník zanechá na našem webu komtanář, musíme uložit informace, které vyplnil ve formuláři. K tomu navíc také informaci o IP adrese uživatele a webovém prohlížeči, abychom dokázali zamezit spamu.

Z každé e-mailové adresy je vytvořený anonymní textový řetězec (hash), který může být poslán službě Gravatar, v případě, že ji využívat. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici na https://automattic.com/privacy/. U komentáře se následně může veřejně objevit profilová fotografie.

Nákupy

Pokud si přejete zakoupit nějaký produkt nebo službu dostupnou skrze náš web (dále „Nákup“), můžete být požádání o dodání určitých informací vztahujících se k vašemu nákupu včetně čísla vaší platební karty, jejího expiračního data, vaši fakturační adresu a další informace ohledně dodání.

Při nákupu garantujete, že máte právo používat platební kartu nebo jiné platební metody v souvislosti s vaším nákupem, a že informace, které při platbě poskytnete nám nebo platebnímu systému od třetí strany jsou pravdivé, správné a kompletní.

Náš web může využívat služeb třetích stran za účelem zprostředkování platby a dokončení Nákupu – v našem případě služeb PayPal. Poskytnutím svých informací nám udělujete právo poskytnout tyto informace těmto třetím stranám v souladu s našimi Zásadami ochrany soukromí a osobních údajů. Na našem webu neukládáme žádné detaily vašich plateb.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv odmítnout nebo zrušit vaší objednávku například z důvodu dostupnosti produktu nebo služby, chyby v popisu nebo ceně produktu nebo služby, chybě ve vaší objednávce a dalších.

Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit vaši objednávku, pokud je podvodná, nebo existuje podezření, že je transakce neautorizovaná nebo ilegální.

V případě, že se svým nákupem nejste spokojeni, neváhejte se nám ozvat.

Terminace a vrácení peněz

Můžeme zrušit nebo suspendovat přístup na naši stránku bez jakéhokoliv předchozího upozornění nebo ručení, z jakéhokoliv důvodu, včetně případného porušení podmínek z vaší strany. V případě zrušení vaše právo na používání této stránky okamžitě končí.

V případě zrušení přístupu tyto podmínky zůstávají nadále platné, včetně ustanovení týkajících se vlastnictví, záruk, odškodnění či vyloučení odpovědnosti.

Jelikož my poskytujeme službu, můžete váš nákup zrušit pouze dokud je daná služba dostupná k nákupu. Poté již nemáte nárok na vrácení peněz. Jedinou výjimkou je případ, kdy jsou organizátoři donucení ke změně nebo zrušení akce. V tomto případě může každý registrovaný účastník zrušit svůj Nákup a má nárok na vrácení peněz.

Jestliže je váš požadavek na vrácení peněz schválen, zahájíme vrácení na vaši platební kartu (nebo původní metodou platby). Peníze obdržíte nazpátek v rámci několika dní, přesná doba však závisí na procedurách vydavatele vaší karty. Platba bude poslána do čtrnácti dní po zrušení nákupu.

Pokud si přejete zrušit svůj účet, můžete jednoduše přestat službu užívat, nebo nás můžete kontaktovat, abychom vám účet zrušili.

Předplatné

Některé části našich služeb na této Stránce mohou být zpoplatněny na základě předplatného (dále jako „Předplatné“). Budete povinni platit v pravidelných intervalech. K této možnosti se nevztahuje žádná povinnost a své předplatné můžete kdykoliv zrušit, nicméně vám nebudeme schopni vrátit žádné peníze a okamžitě ztratíte přístup ke službám spadajícím pod toto předplatné.

Přístupová data

Sbíráme informace, které váš prohlížeč posílá kdykoliv navštívíte naši Stránku (dále jako „Přístupová data“). Tato Přístupová data mohou zahrnovat informace, jako je typ prohlížeče, verze prohlížeče, verze operačního systému, kterou konkrétní část naší stránky máte otevřenou v danou chvíli, včetně otisku data a času, čas strávený na jednotlivých stránkách a další statistiky. Všechna tato data jsou anonymizována a slouží pouze ke statistickým účelům.

Za určitých případů je pak uložena IP adresa návštěvníka, ID číslo přihlášených uživatelů a vkládaná uživatelská, a to pokud, že existuje podezření na ilegální či záškodnickou činnost a je třeba web chránit před útoky. Jako příklady takové činnosti jsou pak neplatné pokusy o přihlášení či odhlášení, pokus vstoupit na podezřelou či soukromoul URL adresu, změnit obsah webu či hesla. Informace o této aktivitě zůstávají uložené po dobu 14 dní.

S kým vaše data sdílíme

Vaše data s nikým nesdílíme. Jedinou výjimkou může být PayPal, v případě, že si od nás kupujete službu.

Jak dlouho vaše data uschováváme

Pokud na našem webu zanecháte komentář, jeho obsah a metadata máme uložena na neomezenou dobu. To proto, aby bylo možné na něj v budoucnu navázat. Také všechny komentáře prochází automatickou službou filtrující spam.

Návštěvníci, kteří se registrují na našem webu, nám musí poskytnout svá osobní data, která budeme mít uložena na dobu neurčitou. Každý uživatel si může své osobní údaje zobrazit, upravit případně samazat, a to kdykoliv. Jedinou výjimku tvoří uživatelské jméno, které se nedá změnit. K těmto datům mají přístup také administrátoři webové stránky, ale čisté heslo si samozřejmě zobrazit nemohou.

Pokud už nějakou IP adresu uložíme, pak ji máme uchovanou po dobu 14 dní. V případě, že dojde na opakující se problémy, vyhrazujeme si právo tyto IP adresy uložit na dobu neurčitou. To se ovšem dotkne zejména spam botů, než běžných návštěvníků.

Data mohou být také exportována či odstraněna na základě uživatelské žádosti prostřednictvím našeho Kontaktního formuláře.

Volba a souhlas

Před obdržením každé vaší volby ohledně sběru, užívání a sdělování osobních udajů TRIPSI Studio s.r.o. popíše dostupné možnosti a poté od vás obdrží souhlas implicitní nebo výslovný. To se nevztahuje na jisté situace jinak povolené zákonem. Kde je to rozumné předpokládat, můžeme spoléhat na víš implikovaný souhlas. Jinak spoléháme na výslovný souhlas obdržený přímo od vás pro sběr a používání vašich osobních údajů. Například budeme sbírat vaše osobní údaje, pokud se přihlásíte k odběru newsletteru na webu.

Pokud máte na tomto webu účet nebo zanecháte komentář, pak si můžete vyžádat export vašich osobních dat, které máme včetně dat, které jste nám sami poskytli. Zároveň je také možné vyžádat si výmaz všech osobních dat o vás. To se samozřejmě netýká dat, která si musíme nechat pro administrativní, právní či bezpečnostní důvody.

Váš souhlas můžete stáhnout nebo upravit kdykoliv skrze kontaktování TRIPSI studio s.r.o. na e-mailové adrese info@tripsi.cz.

Užívání a skladování

TRIPSI Studio s.r.o. omezuje užívání osobních údajů pro účely vymezené v těchto Zásadách a pro které návštěvník nebo uživatel poskytl implicitní nebo výslovný souhlas. Osobní údaje skladujeme tak dlouho, jak je potřeba pro určené účely, kromě souhlasu jedince nebo dle požadavků práva. Žádné údaje nejsou použity k marketingovým účelům.

TRIPSI Studio s.r.o. vymaže osobní údaje, které již nejsou dále zapotřebí.

Šíření ke třetím stranám

TRIPSI Studio s.r.o. nešíří osobní údaje k žádným třetím stranám nebo poskytovatelům služeb. Kromě bezpečnostních důvodů.

Tento web je skenován pro potenciální malwarovou hrozbu či jiné zranitelnosti služoub Sucuri SiteCheck. Do Sucuri žádné osobní údaje neodesíláme, ale Sucuri může najít osobní údaje, které jsou k dispozici veřejně (např. v komentářích) během skenování. Pro více informací prosím navštivte stránku Sucuri se Zásadami ochrany osobních údajů.

Tento web je součástí sítě webových stránek, které jsou chráněné proti distribuovaným útokům hrubou silou. Pro tuto ochranu je nutné, aby IP adresa návštěvníka, který se bude snažit přihlásit, byla sdílená se službou od ithemes.com. Pro více informací prosím navštite stránku iThemes se Zásadami ochrany osobních údajů.

Přístup

TRIPSI Studio s.r.o. poskytuje jedincům přístup k jejich osobním údajům pro kontrolu nebo aktualizace. Pokud si přejete přístup ke svým osobním údajům pro kontrolu přesnosti nebo aktualizaci pro zajištění jejich kompletnosti, můžete nás kontaktovat na info@tripsi.cz. Odpověď vám poskytneme do třiceti dnů po obdržení žádosti. Pokud jsme v určitých podmínkách neschopni zcela oddělit vaše osobní údaje od údajů ostatních jedinců, nebudeme vám moci údaje zpřístupnit.

Rádi bychom vyjasnili, že nemáme přístup k heslům od uživatelských účtů.

Kvalita

TRIPSI Studio s.r.o. se snaží udržovat přesný a kompletní záznam vašich osobních údajů pro účely vymezené těmito Zásadami. Pokud věříte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné, můžete nás kontaktovat pro zpřístupnění vašich osobních údajů a podniknout kroky k ověření, aktualizaci a opravám daných údajů.

Zabezpečení soukromí

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité, ale pamatujte si, že žádná metoda přenosu dat přes internet, nebo způsob elektronického skladování, není 100% bezpečný. Ačkoliv se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k zabezpečení vašich osobních údajů, nemůžeme garantovat jejich absolutní bezpečí. TRIPSI Studio s.r.o. chrání osobní údaje proti neautorizovanému přístupu v souladu s používanými zásadami a procedurami. Údaje jsou chráněny bezpečnostními prostředky adekvátními k citlivosti údajů.

Monitorování a Donucování

TRIPSI Studio s.r.o. monitoruje dodržování svých Zásad a procedur. Uživatelé mohou zaslat stížnosti na ochranu jejich soukromí společnosti TRIPSI Studio s.r.o. prostřednictvím e-mailu info@tripsi.cz. Každá stížnost týkající se soukromí bude přijata, zdokumentována a vyšetřena. Výsledky šetření budou poskytnuti stěžovatel. Pokud je stížnost opodstatněná, bude záležitost napravena odpovídajícími prostředky.

Změny těchto Zásada ochrany osobních údajů

Tyto zásady jsou účinné od 8.8.2017 a zůstanou v platnosti kromě budoucích změn v jejich ustanoveních, které nabydou účinnosti ihned po zveřejnění na této stránce.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv aktualizovat nebo měnit naše Zásady, proto doporučujeme pravidelnou kontrolu těchto Zásad. Pokud bude Stránku nadále používat po těchto úpravách, souhlasíte s nimi a jste vázáni takto pozměněnými Zásadami.

Pokud budeme měnit některé podstatní části Zásad, budeme vás kontaktovat buď skrze e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, nebo včasným oznámením na naší Stránce.

PayPal

Pokud se rozhodnete využít PayPal pro zaplacení vaší objednávky, poskytnete údaje vaší platební karty přímo společnosti PayPal. Na tyto případy se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal a naleznout je můžete na jejich webových stránkách.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaký další dotazy ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte nás na:

TRIPSI studio s.r.o.
Husinecká 903/10
130 00 Praha
Česká republika
info@tripsi.cz